FEMİK YÖNERGESİ

 

“FETHİYE MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİTESİ” 

YÖNERGESİ

 

Madde 1-Tanım

Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi , MELİG projesi kapsamında Fethiye’de iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile özel sektör arasında sürdürülebilir bir işbirliği mekanizması kurmak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Madde 2-Amaç:

 

Komite, iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda müfredat belirlenmesi başta olmak üzere uygulamalı eğitimde karşılaşılan sorunlar, öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi gibi sorunların  çözümüne yönelik özel sektör ve mesleki eğitim kurumlarının işbirliği içinde  öneri geliştirebilecekleri ve bu önerilerin hayata geçirilmesini kolaylaştıran  bir otorite olacaktır.   Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi, Fethiye’deki iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda alan/dal açılması veya müfredat değiştirmesine yönelik yılda bir defa öneri seti hazırlayarak Muğla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’na sunacaktır. Gönderilen bu öneri setinin Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulan görüş raporunun oluşturulmasında önemli bir destekleyici unsur oluşturması beklenmektedir.

 

Madde 3-Yapılanma

Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi , aşağıda belirtilen kurumların birer temsilcisinden oluşmaktadır.

 1.  Fethiye Milli Eğitim Müdürlüğü
 2. Seydikemer Milli Eğitim Müdürlüğü
 3. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
 4. Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası
 5. Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 6. Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar Odası
 7. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası
 8. İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi
 9. Eczacılar Odası Fethiye Temsilciliği
 10. Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği
 11. Muğla Barosu Fethiye Temsilciliği
 12. İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye Temsilciliği
 13. Harita Mühendisleri Odası Fethiye Temsilciliği
 14. TÜRSAB BYK
 15. Makine Mühendisleri Odası
 16. Fethiye Otelciler Birliği
 17. İŞKUR Fethiye Temsilciliği
 18. Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 19. Fethiye  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
 20. Karaçulha Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü
 21. Gülşen Gökçe Kız Meslek ve Teknik Lisesi Müdürlüğü
 22. Seki Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü
 23. Kadıköy İbrahim Küçükünal Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü
 24. Prof. Dr. Ayhan Önder Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü
 25. Şefika Pekin Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğü
 26. Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
 27. Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 28. MELSA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
 29. Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
 30. Seydikemer Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

 

Madde 4- Çalışma Esasları

 

 1. Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi 31.08.2015 tarihine kadar olağan olarak her ayın son Cuma günü saat 14.00'de toplanır,
 2. Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi Başkanlığını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü yapar,
 3. Toplantı başkanlığını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü yapar,
 4. Toplantı sekretaryası MELİG Proje Ekibi tarafından tutulur,
 5. Toplantılar, Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi temsilcilerinin tam sayılarının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır,
 6.  Toplantı gündemi,   temsilcilerin kararı ile bir sonraki toplantı için belirlenir,
 7. Toplantı daveti MELİG Proje Ekibi tarafından toplantıdan en az 48 saat önce sms  olarak gönderilir.
 8. Toplantı raporları ve gündemi komite üyelerinin e-maillerine gönderilir.

 

Madde 5- Uygulama, Yürürlük ve Değişiklik

Bu Yönergenin uygulanmasından Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi Başkanı sorumludur. Yönerge, Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi kararı ile yürürlüğe girer, değişikliğe ihtiyaç duyulması halinde aynı usul uygulanır.

 

 

”Bu yayının içeriğinden yalnızca Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.”

© 2015 MELİG Meslek Lisesi İş'inin Güvencesi. Tüm Hakları Saklıdır.