FETHİYE MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİTESİ

Proje kapsamında Fethiye’de iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile özel sektör arasında sürdürülebilir işbirliği mekanizması sağlamak amacıyla Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi kurulmuştur. Fethiye'deki meslek kuruluşlarının ve mesleki eğitim kurumlarının temsilcilerinden oluşan bu komite, iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda müfredat geliştirilmesi başta olmak üzere Fethiye’de uygulamalı eğitimde karşılaşılan sorunlar, öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi gibi mesleki ve teknik eğitimin kalitesini etkileyen sorunların çözümüne yönelik özel sektör ve mesleki eğitim kurumlarının işbirliği içerisinde öneri geliştirebilecekleri ve bu önerilerin hayata geçirilmesini kolaylaştıran bir otorite olması için kurulmuştur.Aynı zamanda söz konusu komite, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’na göre oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Muğla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nu tabandan besleyerek çalışmalarına katkıda bulunacaktır. Söz konusu komite, proje süresince ayda en az bir kez olağan olarak gündemli toplantı yapmaktadır.

Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi Fethiye Milli Eğitim Müdürlüğü başkanlığında Fethiye ve Seydikemer’deki mesleki ve teknik eğitim kurum temsilcileri ile söz konusu kurumların mezunlarını istihdam eden ve/veya Fethiye ve Seydikemer’de ihtiyaç duyulan alan/dal seçimine ilişkin meslek mensuplarının ihtiyaçlarını belirlemek üzere Fethiye’deki konuyla ilgili meslek kuruluşlarının katılımıyla toplanmaktadır. 

 

Femik Yönergesi

”Bu yayının içeriğinden yalnızca Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.”

© 2015 MELİG Meslek Lisesi İş'inin Güvencesi. Tüm Hakları Saklıdır.